En dag for alle ansatte i barnehagene i Bamble

"Alle barn må ha en venn i barnehagen," sier professor Thomas Nordahl

Professor Thomas Nordahl

Ansatte i private og kommunale barnehager i Bamble var fredag 29. januar samlet til felles planleggingsdag med an av norges fremste forskere på læringsmiljø i barnehager og skoler. Temaet var inkludering.

Nordahl foreleste om temaet med lun hedmarkshumor, men med en alvorlig tilnærming. Inkludering i barnehage, og senere skole, er den viktigste enkeltfaktor for å motvirke utenforskap i resten av livet. Alle barnehagene i Bamble arbeider med «Være Sammen», et læringsmiljøprogram for barnehager. Det grunnleggende prinsippet er varme og grensesettende voksne, og det å lykkes i denne rollen er en forutsetning for å skape trygge og inkluderende læringsmiljøer i barnehagene. «Å høre til» - Djupedalutvalget sin Stortingsmelding om tiltak for et godt psykososialt miljø, slår fast at inkludering er grunnleggende for alle barn og handler om at alle skal høre til. Alle har rett til en opplevelse av sosial tilhørighet. Gjennom systematisk og langsiktig arbeid vil barnehager og skoler i Bamble oppfylle denne retten.