Er vi BYsmarte i Grenland?

Vi inviterer politikere, byutviklere, næringsliv, industri og gründere inn til en møteplass for byutvikling

 

Mer informasjon