«Fiskerbolig» søker ny eier

I kommunestyret 31. mars ble det gjort følgende vedtak:

Fiskerbolig gis bort«Fiskerboligen» i Baneveien 4 gis bort på rot, subsidiært rives.

Eventuell ny eier må stå for flyttekostnadene selv.

Søknadsfrist er satt til 30.4.16.»

Interessenter kan melde sin interesse til: postmottak@bamble.kommune.no

Alle interessenter vil bli kontaktet for nærmere samtale.