Flåte vannbehandlingsanlegg - offisiell åpning

Fredag 9. september inviterte Bamble kommune til offisiell åpning.

Flåte vannbehandlingsanleggFredag 9. september inviterte Bamble kommune til offisiell åpning av Flåte vannbehandlingsanlegg. Anlegget er bygget på samme plass og med samme kilde/inntak, som Bamble vannverk har hatt siden 1978. Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg startet våren 2013 og var klart for test-produksjon våren 2014. Drikkevann behandlet med ozon ble levert til abonnentene fra august 2014. Etter 2 års drift i samarbeid med Hydro Elektrik som leverandør av prosessanlegget, har Bamble kommune nå formelt overtatt driften av anlegget.

Ordfører Hallgeir Kjeldal var tilstede på anlegget og var førstemann på talerlisten når anlegget skulle skrytes frem. Jobben som er gjort er helt enestående.  Ordføreren strakk seg så langt med å si at vi faktisk har bygget en fabrikk. Vi produserer faktisk vann, sa han, før han smilte og la til at Bamble kommune nå er i næringsmiddelindustrien.

Svein Forberg Liane (til venstre i bildet under) fra Sweco ble dratt frem som hovedtaler og gikk litt dypere inn i materien over hva som faktisk er gjort. Her ble det snakket om råvann fra dypet på Flåtevann som er dratt inn i tankene på anlegget, tilført ozon for å behandle vannet før UV desinfeksjon og vannet er klart til bruk. Prosessen er ganske omfattende og man må vite hva man gjør før rent vann kommer ut i springen til alle innbyggerne i kommunen. Liane har samarbeidet med kommunens egen virksomhetsleder for vannforsyning, André Lindkjen Olsen.

På landsbasis er Flåte vannbehandlingsanlegg en av de største og mest påkostede. Hele oppgraderingen av anlegget landet på ca. 90 millioner kroner. Anlegget forsyner i dag ca. 12.000 personer, 18.000 personer med fritidsboliger.

Bamble kommune er stolte over sitt anlegg og håper driften fremover går like bra som det har gjort i 2 år allerede.

 

Overrekkelse