Folkehelseopplysning

Fysio- og ergoterapeutene i Bamble kommune ønsker å bidra til at alle får en aktiv hverdag

FolkehelseopplysningVi har tidligere gitt gode råd og tips til aktivitet for voksne og eldre i bladet «Det skjer i Bamble». Denne gangen ønsker vi å ha fokus på hverdagsaktiviteten for barn og unge i kommunen.

Etter en lang ferie med mye fritid og muligheter til å være ute, bade, sykle, leke og gå turer på dagen, kommer nå skoledagene med flere timer der barna må sitte ved pulten. Da er det ekstra viktig å være oppmerksom på hvordan vi kan legge til rette for å øke hverdagsaktiviteten i de timene barna ikke er på skolen eller i organiserte aktiviteter.

Hvorfor vil vi mase om dette igjen? Dette tas jo stadig opp på foreldremøter og i media, tenker kanskje noen. Vi tenker alle trenger en påminnelse og få noen nye tanker og tips for å komme i gang igjen etter en ferie. Dessuten vil vi gjerne vise vårt engasjement rundt dette temaet, da det er mye

forebyggende helse i hverdagsaktivitet, og forebygging er noe vår avdeling satser mye på!

Ønsker du å lese resten av artikkelen, ligger dette i vedlegget:

Folkehelseopplysning