Folkehelseutfordringer i Bamble kommune

Her følger folkehelseutfordringene i Bamble kommune 2016

FolkehelseFor å sikre langsiktig, systematisk og treffsikkert folkehelsearbeid, skal kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i kommunen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende, etter som de faktorene som påvirker helsen omfatter mange samfunnsområder.

 Folkehelseutfordringer i Bamble kommune 2016