Fosterhjem - noe for deg?

Nå kjører vi i gang flere kurs!

Mandag 19. september starter Bufetat Telemark fosterhjemstjeneste et PRIDE grunnkurs i Bø for deg eller dere som vurderer å bli fosterhjem. 29.sept. er det informasjonsmøte i Skien. 27.10. PRIDE-kurs i Skien og 10.11 er det informasjonsmøte på Lasses kafeteria i Bamble

Kurset holdes hos Bufetat Telemark fosterhjemstjeneste i Scwheigaardsgate 11, Skien.  Les mer om kurset og søk om å få delta. 

Mer informasjon