Frisk bris evaluert

Senter for omsorgsforskning har evaluert rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris

Frisk brisFrisk Bris har fått ytterligere 150 000 i tilskudd fra fylkesmannen for å se på hvordan vi kan bruke dette til å videreutvikle tjenesten. Rapporten inngår i en skriptserie for forskningsartikler på Høyskolen. 

Åpne rapporten her

Sist oppdatert: 05. mars 2018