Gratis kjernetid i barnehagen også for treåringer

Fra 1. august utvides ordningen med gratis kjernetid i barnehagen til også å gjelde treåringer

Dermed har tre-, fire- og femåringer fra familier med lav inntekt rett til 20 timer i uken med gratis barnehage.

Les mer her          Moderasjonsordninger i barnehage