Høring – endringer i kommunale forskrifter om renovasjon

Forslag til nye, lokale renovasjonsforskrifter er ute på høring. Frist for å komme med merknader er 15. juni 2016.