Informasjonskveld

for personer med diabetes type 2, KOLS eller hjerte- og karproblematikk og pårørende

 

Informasjonskveld