Informasjonsmøte om fosterhjem 10. november

Velkommen til Bufetats informasjonsmøte om fosterhjem på Lasses kafé ved E18 i Bamble torsdag 10. november kl. 18.00 – 20.00

Møtet er for deg eller dere som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem. Møtet er helt uforpliktende.

Dette får dere vite mer om:

  • PRIDE-kurs i Bamble med oppstart 25. januar 2017
  • Hvem er fosterbarna?
  • Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvordan blir du fosterforelder?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Økonomi og rettigheter

Les mer på fosterhjem.no/telemark   (Denne kan eventuelt lenkes til nettsida vår,  lenke direkte til dette møtet blir da følgende) https://www.bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Telemark/Informasjonsmoter_og_kurs_i_Telemark/Informasjonsmote_Bamble/

Sist oppdatert: 18. juni 2019