Innvandrerbarn bosatt i Bamble

Innvandrerbarn som bosettes i Bamble før fylte 7 år gjør det bra på skolen.

InnvandrerbarnTall fra IMDI viser at innvandrerbarn som bosettes (kommer til Bamble) før de er 7 år gamle får et snitt på 43 grunnskolepoeng når de går ut av 10. kl. Dette er et veldig høyt snitt (til sammenligning hadde Norske ungdommer et snitt på 40 poeng i 2015) og det kan nok overraske siden foreldrene til denne gruppen normalt ikke er blant de mest ressurssterke når det gjelder språk, nettverk, økonomi og generell kunnskap om norsk skole. Tallene viser nok at denne elev- og foreldregruppen har ambisjoner, arbeidsmoral, utholdenhet og vilje.

Innvandrerbarn som blir bosatt etter de er 7 år og frem til de er i eksamens alder (15 år) får i snitt 31 grunnskolepoeng. Det er naturligvis en faktor hvor mange år de har på seg for å lære både norsk og pensumet de skal testes i. Noen bosettes i 13-15 års alderen, som gir dem kort tid til å klargjøre seg for å oppnå gode grunnskolepoeng. Slik sett er 31 grunnskolepoeng et ganske akseptabelt snitt.