Internundervisning i rehabilitering

Ergo- og fysioterapeuter deltok på internundervisning om SPPB.

Virksomhet rehabilitering har lang tradisjon på å holde internundervisning etter å ha deltatt på kurs dekket av arbeidsgiver. Virksomheten møtes for å snakke om hvilke temaer noen terapeuter den senere tiden har blitt kurset i. Dette kan være alt fra kort informasjon til forelesning på inntil 1 time.

Tirsdag 22. november gjennomgikk virksomheten en internundervisning om temaet balanse. Bruken av Short Physical Performance Battery (SPPB) og andre metoder for å kartlegge og undersøke pasienter med balanseproblemer, ble gjennomgått. SPPB er et testverktøy i utredning av styrke og balanse hos eldre mennesker. Både kommunale ergo- og fysioterapeuter deltok, sammen med noen av fysioterapeutene fra instituttene i kommunen.

Bildet fra venstre:
Lene Skolem, Tommy Både Larsen, Mette Wisløff, Ania Mobech, Grethe Oksholen, Marianne Sjøstrøm, Marte Fegstad, Inger Marie Thorvaldsen, Benedicte Waage og Bodil Romsaas. Fotograf er Ellen Wille.


Virksomhet for rehabilitering