Invitasjon til møte om Turveger med universell utforming

I forbindelse med aktivitetsdagen på turvegene ved Dammane og Bamble Helsehus inviterer vi til et åpent møte på Helsehuset

Sted:     Bamble Helsehus, Sundby, møterom 1 og 2 i 2.etasje

Tid:        Tirsdag 06.september 2016 kl. 1400-1515.

Hensikten er å orientere om turvegprosjektet som har vært i hele Telemark siden 2012. Videre er det ønskelig å høre om hvilke
behov, tanker og/eller planer det er for slike tilrettelagte turveger i Bamble.

Målgruppe:  

Politikere, rådsmedlemmer og ansatte i Bamble kommune, samt representanter for frivillige organisasjoner og distrikter i Bamble.
Møtet er åpent for alle interesserte. 

Program:

  • Orientering om fylkesprosjektet v/ folkehelserådgiver Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark
  • Kort om status (planer) i Bamble kommune v/ idretts- og frivillighetskonsulent Kjetil Haugersveen
  • Ordet fritt.


Enkel servering. Ingen påmelding.

Kontaktpersoner:

Kjetil Haugersveen, tlf. 35 96 52 94

Roger Jensen, tlf. 482 06 812

 

Arrangør:

Bamble kommune og Fylkesmannen i Telemark

 

Sist oppdatert: 05. mars 2018