Kjemper videre for sjøtrafikksentralen

Ordfører Robin Kåss i Porsgrunn og ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble vil ikke gi seg i kampen om Brevik Sjøtrafikksentral.

SjøtrafikksentralenTekst og foto: Hege Schjøth Øverås (Porsgrunn kommune)

I dag hadde de et møte med nestleder i Landsorganisasjonen i Norge (LO), Hans Christian Gabrielsen. Møtet foregikk på sjøtrafikksentralen i Brevik.

Tilstede var også stortingsrepresentantene Christian Tynning Bjørnø og Lene Vågsli, distriktsleder i LO Wenche Jansen Tveitan, distriktssekretær i LO Irene Bordier Haukedal og representanter fra sjøtrafikksentralene i Brevik og Horten.

Etter en omvisning og orientering, sa Gabrielsen at han håper departementet kan vise handlekraft i saken.

- Her er det ganske klare tilbakemeldinger fra både brukere (industrien) og sjøtrafikksentralene om nytten av enheten i Brevik. Dette skaper mye uro og usikkerhet både i befolkningen og blant de ansatte. Jeg håper derfor på en rask avklaring, sa han.

Han sa også at LO sentralt kommer til å følge opp saken overfor departementet.

Både ordførerne og stortingsrepresentantene sa de var skuffet over at man ikke hadde klart å få til et møte med departementet, men at de håper det lar seg gjøre innen kort tid.

Stortingsrepresentant Christian Tynning Bjørnø har også tatt opp saken fra Stortingets talerstol. Innlegget fra Bjørnø ble ikke besvart.

Bakgrunn for saken I Norge er det opprettet fem sjøtrafikksentraler for overvåkning og kontroll med skipstrafikk og annen ferdsel i områder der trafikken representerer en særskilt risiko for sjøsikkerheten og miljøet. Sjøtrafikksentralen i Brevik er en av disse.

Kystverket har i en utredning foreslått at Brevik Sjøtrafikksentral legges ned og flyttes til Horten.