Kompetansegruppen ved Bamble helsehus

Bamble helsehus har i 2015 hatt en egen kompetansegruppe. Denne gruppen har gjennomført seks møter i 2015 hvor det har blitt planlagt internundervisninger og fagdager

Bamble helsehusGruppen har bestått av ressurser som Jorunn Holth, Elin Bredsand, Bjørg Aspeflaten Walle, Lena Halvorsen, Ragnhild Kristoffersen og Lene Skolem.

Basert litt på erfaring gjennom 2015, har gruppen utarbeidet en metodebok som handler stort sett om akutte oppståtte situasjoner. Boken er et kartleggingsverktøy som skal hjelpe ansatte til å gi den best mulige behandlingen for hver enkelt pasient. På den måten sikres den gode kvaliteten på tjenestene som gis. Noen av gruppens medlemmer har vært på besøk til alle institusjoner og soner i Bamble kommune for å presentere metodeboken. Boken har blitt godt mottatt og brukt. Den er å finne på kommunens hjemmesider og skal revideres årlig.

Undervisning som har vært i 2015 er blant annet autorisasjonskurs for å administrere insulin, legge veneflon, medikament oppdatering for sykepleiere og kurs i kosthold. Mange deltakere har fått med seg disse kursene og gevinsten av dette er merkbart. Flere andre kurs og oppfølginger har blitt gjennomført gjennom fjoråret. Så mange som 7 kurs i blodprøvetaking og analysering av blodprøver, kun for å sikre riktige prosedyrer og god kvalitet på området.

Kompetansegruppen ved helsehuset har gjort en formidabel jobb for å heve kvaliteten på kunnskapsnivået til de ansatte. Dette har blitt gjennomfør  og skal utvikles videre fordi gevinstrealiseringen er såpass stor.