Livredningskurs høsten og våren 2016-2017

Det blir gitt tilbud om livredningskurs for alle ansatte i grunnskolen, barnehager, private barnehager i Porsgrunn og alle interesserte i Bamble kommune

Alle som skal ta med seg barn/ungdom å bade i regi av skole og barnehage, skal ha godkjent livredningskurs hvert år, og gruppene som bader skal aldri være større enn 15 elever pr. godkjent svømme lærer. Størrelsen på gruppene må vurderes ut fra barnas alder og svømmeferdigheter. Man må ha tillatelse med underskrift av foresatte.

Dersom man skal ta med barn/ungdom i nærheten av vann, eks. båttur, kanotur, fisketurer, krabbefiske etc., skal minst en voksen ha godkjent livredningskurs.

 

Mer informasjon