Matrikkellovtilsyn i kommunen

Bamble kommune har mottatt sluttrapport etter matrikkellovtilsyn.Bamble kommune har mottatt sluttrapport etter matrikkellovtilsyn.

MatrikkelenKartverket utførte i slutten av oktober et tilsyn som gjelder kommunen som matrikkelmyndighet. Dette tilsynet omfatter hvordan kommunen selv organiserer seg rundt dette arbeidet og hvordan de samordner mellom plan- og bygningslov og matrikkelforvaltning. Vedlagte sluttrapporter forteller mer om temaene undersøkelsen gjelder.

På bildet fra venstre: Ewelina Polak, Einar Teigen, Anne-Lill Hofsten Berg og Brit Heimdal

Undersøkelsen er en del av Kartverkets planlagte aktivitet for inneværende år. 20 av landets 428 kommuner er valgt ut. Utvelgelsen har rett og slett vært utført på loddtrekning, basert på kommunenes størrelse/folketall og fylkesvis fordeling.

Derfor ble det Bambles tur. Kommunen ytterst på solkysten i nedre Telemark fikk denne gang tilsyn. Matrikkellovtilsyn går ut på å sjekke kommunens rutiner rundt matrikkelarbeidet og at alt foregår i samsvar med gjeldende lovverk. Matrikkelen er et offentlig eiendoms- bygg- og adresseregistrer. Tilbakemeldingene kommunen fikk i denne rapporten er at Bamble er gode på å lage rutiner, det å være ajour med arbeidet, ryddig i prosessen og at frister blir overholdt. Dette har Bamble klart, samt at ingen avvik eller merknader ble tildelt.