Nedetid på sakssystemet

Bamble kommune skal oppgradere sitt sakssystem Public360 til ny versjon og det medfører nede tid på noen av våre tjenester.

Oppgraderingen vil foregå i tidsrommet 26.05.16 til og med onsdag 01.06.16.

Politiske sakskart vil være nede fra torsdag ettermiddag 26.05.16 ca kl. 15.00 – mandag 30. mai ca kl. 12.00.

Det er viktig at politikerne laster ned sine sakskart før kl. 15.00 torsdag 26.05.16 på eMeetings, slik at kartet blir tilgjengelig fra denne modulen. Det blir sendt ut egen melding om dette fra politisk virksomhet. Dersom det oppstår problemer vil politiske sakskart være tilgjengelig på portalen, så fort oppgraderingen er gjennomført.

Postliste – vil det ikke bli lagt ut ny postliste før etter at oppgraderingen er gjennomført. Vi håper at postlisten for 26.05.16 legges ut tirsdag 31.05.16.

Postliste for byggesak, planer, oppmåling og landbruk vil være tilgjengelig så fort oppgraderingen er gjennomført. Saker og dokumenter vil bli tilgjengeliggjort så fort vi begynner å registrere post etter at oppgraderingen og etterarbeidet er ferdig.

De ulike tjenestene kan bli raskere tilgjengelig enn det som fremgår av denne nyheten og kan i perioder oppleves som noe ustabilt. Det skyldes oppgraderingen og vi ber om forståelse at dette kan skje.

Spørsmål om oppgraderingen kan rettes til postmottaket.