Ny brosjyre i din postkasse

Ny brosjyre om varsling av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner.

Rundt omkring i postkassene i Bamble kommune i dag, finner du en ny brosjyre som tar for seg dette temaet. Hva gjør du dersom du ser noe du tenker kan være vold eller seksuelle overgrep fra de nærmeste. Dette har vært skissert i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner og kommunen har tatt dette på alvor.

Virksomhet for oppvekst har sammen med virksomhet for barne- og familievern laget denne brosjyren. Den er ment å være et oppslagsverk, her er det listet opp flere sjekklister og fremgangsmåter for hvordan og til hvem man henvender seg til om man skulle være vitne til noe.

Selve brosjyren kan du slå opp digitalt ved å bruke knappen under.


Brosjyre

Brosjyre

Sist oppdatert: 05. mars 2018