NY KOMMUNALSJEF SKOLE OG BARNEHAGE

Vi har den glede å ønske Trond Gausnes velkommen som kommunalsjef skole og barnehage i Bamble kommune

Trond GausnesTrond Gausens er 44 år og er for tiden konstituert i stillingen. Han har sin utdannelse fra universitetet i Bergen innenfor samfunnsfag med tilleggsutdannelse i praktisk pedagogikk og rektorskolen.

Han har hatt sin yrkeskarriere i Bamble kommune, som lærer ved Langesund ungdomsskole og fagleder og rektor/virksomhetsleder ved Grasmyr ungdomsskole.

Med sitt kjennskap til kommunen og det pedagogiske utviklingsarbeid som finner sted i både skole og barnehage, vil Trond ha de beste forutsetninger for å videreføre dette.

Rådmann ser fram til å arbeide tett med den nye kommunalsjef i forprosjektet om en ny, samlet ungdomsskole i Bamble

Trond Gausnes vil tiltre stillingen umiddelbart.

For mer informasjon, kontakt rådmann Tore Marthinsen, tlf 35965043/91365043.

Sist oppdatert: 05. mars 2018