Økonomiske innsparinger i Bamble

Politikerne møtes til idédugnad onsdag 2. mars

Bamble kommune må gjennomføre økonomiske innsparinger de neste årene, og politikerne starter arbeidet med dette nå.

Medlemmer av kommunestyret og hovedutvalgene møtes til en idédugnad:

onsdag 2.mars kl. 12.15 på Halen gård

...hvor de  sammen skal komme med forslag til  hvordan Bamble kommune kan gjennomføre innsparingene (og/eller inntektsøkninger)  på best mulig måte slik at tjenesteproduksjonen blir best mulig.