Ønsker du å slutte å røyke?

Frisklivssentralen starter opp et nytt røyke- og snusesluttkurs.

DATOEN blir 19. oktober.

FRISKLIVSSENTRALEN starter opp et nytt røyke- og snusesluttkurs 19. oktober. Kurset vil foregå i gruppe med 6 - 10 deltakere. Gruppen møtes seks onsdager mellom kl 1800 - 2000. I de tre første møtene forbereder kursdeltakerne seg på å slutte å røyke/snuse, i de tre neste jobber de med å opprettholde tobakkfrihet, samt motivasjonen. Mange opplever at det er lettere å bli tobakksfrie sammen.

Kurset holdes i Frisk Bris sine lokaler i Skoglia 14 i Langesund.

Dersom du ønsker å være med på kurset kan du kontakte følgende:
Therese Suarez - therese.suarez@bamble.kommune.no
sms tlf 903 67 007 innen 14. oktober.

Kurset koster kr 500,-.