OPPSTART AV PLANSTRATEGIARBEID FOR PERIODEN 2016 – 2019

Etter reglene i plan- og bygningsloven (Pbl) § 10.1 starter Bamble kommune opp arbeidet med rullering av sin planstrategi

Kommunestyret har vedtatt hvordan arbeidet skal organiseres og mandatet for arbeidet i k. sak 13/16 den 11/02-2016.

Planstrategien skal ta for seg omfanget av planarbeidet og hvilke planer som kommunen skal være engasjert i denne valgperioden.  Interesserte – lag og foreninger, grunneiere, næringslivsrepresentanter o.a. - som måtte ha meninger / ønsker inviteres til å komme med innspill til planarbeidet.

Innspill må sendes Bamble kommune, PLØK, Rådhuset, 3970 Langesund – eller aller helst elektronisk til postmottak@bamble.kommune.no innen 15. mars 2015.

Nærmere opplysning er fås ved henvendelse til Rådgiver Per Kr. Nilsen i telefon 35965072 / 91365023 eller PerKristian.Nilsen@bamble.kommune.no

Sist oppdatert: 18. juni 2019