Forslag til reguleringsplan for E18 er nå lagt ut på høring

Forslag til detaljreguleringsplan ligger til offentlig ettersyn fra 12. desember 2016 til 23. januar 2017

Materialet kan lastes ned her: Forslag til reguleringsplan for E-18

Planmaterialet legges også ut på biblioteket (Krabberødstrand 14, på Stathelle) og servicekontoret (Kirkeveien 12, rådhuset i Langesund).

Eventuelle innspill til planarbeidet i Bamble kommune merkes «PlanID 294» og sendes per e-post til postmottak@bamble.kommune.no eller brevpost Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund, innen 23.januar2017.

Spørsmål kan rettes til avdeling for samfunnsutvikling tlf. 35 96 50 00.

Sist oppdatert: 05. mars 2018