Reiser hjem til pasientene for å behandle sår

Sykehuset Telemark oppretter et eget team som skal dra hjem til pasienter som har behov for sårbehandling

sårsykepleierne Danka Vukas ( til høyre  og Ann-Therese Malmgren (til venstre) og LIS-lege Wenche Hegard i midten

Tekst: Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef for Sykehuset i Telemark

Sårteamet er et samarbeidsprosjekt mellom sykehuset og Bamble, Siljan og Skien kommuner.

- Et slikt tilbud viser at vi utvikler pasientens helsetjeneste. Isteden for at pasienten må oppsøke sykehuset for å få behandling, reiser våre ansatte dit pasienten er, sier avdelingsleder Ingunn Holtar Rønning. Hun er en av initiativtakerne til det ambulerende sårteamet.

Målgruppen for tilbudet er pasienter med kompliserte sår, pasienter som risikerer å utvikle sår, og pasienter som har sliter med å bevege seg.

- Mange av disse pasientene opplever det som belastende å reise til et sykehus for å få sårbehandling, og ved å behandle dem hjemme eller på sykehjem, vil livskvaliteten deres bli bedre, sier Holtar Rønning.

Det ambulerende sårteamet vil være på plass i slutten av mars, og det vil være i aktivitet én dag i uka.

Teamet består av sykepleiere og leger, og det er et mål at både ansatte fra sykehuset og kommunen jobber sammen når de behandler pasienten. På den måten kan sykehuset bidra til økt kompetanse i den kommunale helsetjenesten.

- Dette er god samhandling og viser at pasienten får et bedre tilbud når vi kan samarbeide, sier samhandlingskoordinator Hege Holmern.

På bildet oppe til høyre finner vi sårsykepleierne Ann-Therese Malmgren til venstre, LIS-lege Wenche Hegard i midten og Danka Vukas til høyre. 


Bilde av hele arbeidsgruppen under her.

Arbeidsgruppen