Revisjon av renovasjonsforskriften

Det er påbegynt et arbeid for å revidere renovasjonsforskriftene for Renovasjon i Grenlands fire eierkommuner – Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien

RenovasjonHensikten med revisjonen er:

-        å oppdatere forskriftene til å stemme med dagens begrepsbruk

-        å modernisere / gjøre forskriftene enklere / tydeligere

-        å gjøre forskriftene for de fire eierkommunene til Renovasjon i Grenland så like som mulig.

Når et ferdig forslag til tekst foreligger, vil det bli lagt ut på offentlig høring. Høringen vil bli publisert på nettsidene til kommunene og Renovasjon i Grenland, samt gå direkte til et utvalg av organisasjoner o.l. Høringen vil ventelig starte i april.

Dersom du ønsker å få melding om høringen direkte på e-post, vennligst send en e-post til erik.hoines@rig.no, så blir du kontaktet når høringsrunden starter.