Seniorseminar for 77-åringer

Helsestasjon for voksne har startet opp med et seniorseminar for våre 77 år gamle borgere i kommunen

Seniorseminar

Tilbudet om dette seminaret har gått til alle 77 åringer og innebærer ett seminar per senior. Samlingene finner sted i formannskapssalen på rådhuset i Langesund.

Hensikten med tiltaket er å skape refleksjon rundt egen livssituasjon, hvilke faktorer som påvirker helse og livskvalitet, og hvordan person og omgivelser kan bidra til at hverdagen blir best mulig utfra de forutsetningene man har til rådighet.

Etter at Samhandlingsreformen ble vedtatt i 2012, ble det økt fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene. Seniorseminarer er en måte å utøve denne oppgaven på.  Siden 2013 har vi hatt individuelle samtaler, og fortsetter med dette, men nå er det også mulighet for å delta i gruppe.