Sjøtrafikksentralen i Brevik

Regjeringen skal i år legge fram en stortingsmelding om sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing

Møte med statssekretær Reynir Jóhansson- Målet vårt er å redusere risikoen for og konsekvensene av ulykker i sjøtransporten. Som en del av arbeidet skal vi vurdere Kystverkets faglige råd om sjøtrafikksentralene.

Det sier statssekretær Reynir Jóhannesson i forbindelse med et møte i dag i Samferdselsdepartementet der sjøtrafikksentralen i Brevik i Telemark var ett av temaene. Som en del av arbeidet med stortingsmeldingen har Kystverket vurdert om dagens organisering av sjøtrafikksentralene gir best sikkerhet og kostnadseffektivitet, eller om det finnes rom for forbedringer. Utredningen omfatter alle Kystverkets sjøtrafikksentraler, også sjøtrafikksentralen i Brevik. Det er lokalt i gitt uttrykk for at sjøtrafikksentralen i Brevik bør bestå. - Jeg har i dag møtt politikere, lokalt næringsliv, fagorganisasjoner og Kystverket for å høre deres synspunkter på sjøtrafikksentralen i Brevik, for å sikre at saken er så godt belyst som mulig før vi gjør vår vurdering. Slike møter er alltid nyttige, og jeg tar med meg videre de innspillene som kom i dag, sier Jóhannesson.

- Vi vurderer nå Kystverkets utredning og faglige råd. Utgangspunktet er at sjøtrafikksentralene er viktige. De skal bidra til effektiv trafikkavvikling, og oppdage og avverge potensielt farlige situasjoner slik at liv, helse og miljø sikres. Det er en forutsetning at en eventuell omorganisering ikke fører til svekket sjøsikkerhet.

Morten Meen Gallefos (til h. på bildet)

Brannsjef

Bamble brannvesen