SKATTEOPPGJØRET FOR 2015 - RESTSKATT

Hvis skatteoppgjøret ditt viser at du har restskatt, må du betale det du skylder.

 

Elektroniske brukere får tilsendt faktura for restskatt og annen betalingsinformasjon i Altinn.

Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.