Skole- og ungdomsutveksling

I regi av Foreningen Norden inviterte Bamble kommune 12 ungdommer til dette skoleprosjektet.

SkoleutvekslingBamble kommunes vertskapskommuner i Norden sendte til sammen 12 ungdommer, hvorav 4 stk var fra Närpes kommune i Finland, 4 fra Akranes kommune på Island og de siste 4 fra Västervik kommune i Sverige. Ungdommene ankom kommunen vår 2. september og bodde hos vertsfamilier under hele oppholdet. Turen hjemover gikk 11. september.

Under deres opphold i Bamble kommune fikk de blant annet oppleve en busstur med sightseeing. De var med sine respektive norske ungdommer på deres skoler, både i Bamble og Skien. Bamble videregående og Grasmyr ungdomsskole fikk oppleve presentasjoner fra de ulike landene. I tillegg fikk de besøke rådhuset, tur med RS2 og en fin opplevelse av DuVerden.

Hovedaktivitetene til ungdommene var å få delta i norske ungdommers skole- og sosiale liv i en uke. Vi fikk inntrykk av at ungdommene hadde det moro under sitt opphold her og trivdes veldig godt hos sine vertsfamilier.

Velkommen tilbake!