Styrket kommunesamarbeid i Grenland

Kommunereformprosessen har bidratt til å styrke kommunesamarbeidet i Grenland!

Ordførerkollegiet - GrenlandDet er enighet blant ordførerne om at man ønsker et tettere samarbeid for å styrke regionen og kommunene i Grenland.

Ordførerne i de seks grenlandskommunene har på bakgrunn av dette utarbeidet et forslag til avtale som skal styrke kommunesamarbeidet (se vedlegg). Avtalen skal behandles i Grenlandsrådet 3. juni. Møtet i Grenlandsrådet holdes i Folkets Hus i Porsgrunn.

Målet med den nye avtalen

Målet med den nye avtalen er å finne gode og praktiske løsninger for Grenland. Dette gjelder spesielt på samfunnsutviklingsområdet. Avtalen inneholder mål for et styrket samarbeid, og føringer for en prosess som skal resultere i nye vedtekter og et revidert fireårig program for Grenlandssamarbeidet. Her vil detaljene for samarbeidet utformes, og nye og flere samarbeidsområder identifiseres

Les avtaleforslaget her 

Pressemelding

På bildet fra v.: Hallgeir Kjeldal (Bamble), Jone Blikra (Kragerø), Robin Kåss (Porsgrunn), Hedda Foss Five (Skien), Tor Peder Lohne (Drangedal) og Kjell A. Sølverød (Siljan)