Ordfører oppfordrer...

Hør ordfører Hallgeir Kjeldals oppfordring til å delta på folkemøte.

Til informasjon sier ordfører i denne filmen litt feil i epostadressen til Bamble kommune. Det står også oppført feil epostadresse i selve filmen.
Riktig adresse til postmottaket vårt i kommunen er: postmottak@bamble.kommune.no