Tour of Norway - konsekvenser i trafikkbildet

18. mai kommer Tour of Norway på nytt til Bamble kommune. Les alt om konsekvensene dette vil ha for trafikken gjennom denne dagen.

Tour of Norway følgebil

Konsekvensene er godkjent av politiet og beredskapen.

Dag 1 av rittet starter i Drammen og har beregnet målgang i Langesund ca kl 18:00. Rittet kommer over Breviksbrua og fortsetter på Fv 352/Sundbyveien, ned på fv 200 gjennom Eikstrand, opp Avstikkeren og Fv 352 med målgang ved Lilletorvet i Langesund.

Informasjon er gitt i fire deler:

  1. Hele dagen/18. mai, 7:00 – ca 21:00
  2. Under rittet, ca 17:00 – ca 18:00. Klokkeslettene er omtrentlige. Dette pga værforhold o.l. som påvirker hastigheten rittet har.
  3. «Nabovarsel», info til alle langs løypa
  4. Kollektivtrafikk


1  Hele dagen, 7:00 – ca 21:00, hovedveien inn til Langesund sentrum

Målområdet i Bambleveien, Langesund vil bli stengt allerede kl 7:00 på morgenen. Slaattenes Allé, Myrbakkveien, Wrightsgate og Parnemannsgate må kjøre alternativ vei. Åpent ved Fjæra. Dette pga rigging av målområdet. Målområdet defineres som Bambleveien mellom Lilletorget og H.P. Jacobsens gate.

Dette betyr at all trafikk inn til Langesund Sentrum må gå via nedre vei, Fv 200/ Langesundsveien/Stathelleveien, som vil være åpen. Omkjøring ved Stathelle kirke og Avstikkeren.

Her vil også fergetrafikken kjøre, denne dagen. De som er berørt direkte av målområdet er/vil bli kontaktet spesielt. Omkjøring vil bli skiltet og dirigert av politiet.

For næringslivet og skolene, mellom Stathelle og Langesund sentrum, betyr dette at all trafikk går som normalt fram til kl 17:00.


2  Under rittet, ca 17:00 – ca 18:30, FV 352 og Fv 200
Det er her de store konsekvensene slår inn. Veien mellom Breviksbrua(Brohodet) via Eikstrand og Avstikkeren og helt ut til Langesund vil bli totalt stengt for trafikk! Det er Politiet som bestemmer når veiene skal stenges og åpnes igjen, ca 45min innenfor tidsrammen 17:00 til 18:30.

Det betyr at trafikk til og fra all næringsvirksomhet, skoler, fritidsaktiviteter, idrettsarenaer, kommunal virksomhet, kollektivtrafikk og boligområder vil bli stengt i ca 45 min i det angitte tidsrommet.

Nedre vei, Fv200, vil være stengt for trafikk gjennom Eikstrand i dette tidsrommet.

Politi, vegvesen, arrangør og Bamble kommune vil samarbeide om stenging av Fv 352 og Fv 200. Følg skilter og anvisninger fra politi og sivile vakter.

Veien åpnes igjen når Politibil med skilt «Sykkelritt slutt» har passert.


3   «Nabovarsel» til alle berørte langs løypa.
Alle husstander langs løypa vil få et eget «Nabovarsel» i forkant av rittet fra Interspons (arr av rittet). Her er det gitt informasjon om stengetider og annen relevant informasjon. Nabovarselet er viktig for at alle kan planlegge og forholde seg til den tiden veien er stengt. Ved god informasjon og egen planlegging håper vi å redusere konsekvensene til et minimum.

Nødetatene vil kunne passere fritt hele tiden under rittet.

Besøkende og publikum
Parkering på Grasmyr, Krogshavn, LIF Stadion (grusbanen) og langs tilstøtende kommunale veier. Grenland Havn, fergeterminalen mellom 16:30 – 20:00.


4   Kollektivtrafikk:

Taxi og buss må følge de restriksjonene som er gitt for 18.5. pkt 1 og 2.

Kl 7:00 – ca 21:00
Bussene vil gå med de samme intervallene som er oppgitt i rutetabellen.
Men, endringen vil være endestasjon i Langesund:
M1, vil snu ved HP Jacobsens gate (Legesentret)
M1b, vil snu ved rundkjøringen Badeparken, GS vei til sentrum.

Ca 17:00 – ca 18:30
Under selve rittet vil veien være stengt og ingen buss eller taxi vil trafikkere strekningen Stathelle – Langesund, gjelder både øvre og nedre vei.


HUSK:
Arrangementet er gratis!

Rittet skal opp Avstikkeren og det betyr «litt roligere» fart enn ellers i løpet. Benytt sjansen til å se verdens beste syklister passere opp bakken. Her vil det komme brudd!
Lager du litt show langs veien vil du bli belønnet med tv bilder til millioner av mennesker verden rundt.

Tour of Norway er et av de største idrettsarrangementene i Norge i 2016. Håper at dere alle vil møte opp og heie på verdenseliten enten på Breviksbrua, langs veien eller ved målgang i Langesund.

Det vil bli konsekvenser når sykkelrittet passerer over Langesundshalvøya og dette vil påvirke den enkelte i større eller mindre grad. Vi håper allikevel at den informasjon som vil bli gitt vil redusere konsekvensene og snu det til en attraktiv og positiv hendelse for Bamble.

Tour of Norway er unikt, verdens sykkelstjerner kommer til kommunen, de samme som man kan følge noen uker senere fra Frankrike i Tour de France, stor stemning lokalt i gater og veier, men ikke minst stor stemning på TV2 hovedkanalen, P4 og i de over 100 land som viser sendingene fra Bamble.

For mer informasjon og oversiktskart

All informasjon om Tour of Norway