Ungdomsskolestruktur

Tilleggsutredning om fremtidas ungdomsskolestruktur i Bamble er nå tilgjengelig, og vil bli lagt frem for politisk behandling i kommunestyret 16.juni

I tillegg blir det avholdt ekstra utvalgsmøte i Oppvekst- og Kulturutvalget 25.mai, for å gjennomgå rapporten.

For nærmere opplysninger kan Trond Gausnes, Gunn Ellen Berg eller Tore Marthinsen kontaktes

Les tilleggsutredningen her

Sist oppdatert: 05. mars 2018