Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og medlemmer til jordskifteretten for perioden 2017 – 2020

Formannskapets innstilling til valg av lagrettemedlemmer, meddommere og medlemmer til jordskifteretten for perioden 2017 – 2020 er klar, og ligger ute til offentlig ettersyn hos Servicetorget på Bamble Rådhus og på Bamble kommunes hjemmesider

Enhver som har noe å innvende oppfordres til å melde fra, innen 15. juni 2016, til postmottak@bamble.kommune.no eller til:

Bamble kommune
v/ Politisk virksomhet
Postboks 80
3993 Langesund

Liste til offentlig ettersyn

Valget vil bli foretatt av Kommunestyret 16. juni 2016