Viktig - oppdatér foreningsregisteret

Foreninger som vil søke driftstilskudd i 2016 må ha oppdatert sine opplysninger i Foreningsregisteret innen 1. april 2016

foreningsregister

Sist oppdatert: 05. mars 2018