Vil du bli meddommer?

Bamble kommune søker meddommere for perioden 2017-2020.

Kommunestyret skal i juni oppnevne meddommere til Nedre Telemark tingrett og Agder lagmannsrett, samt medlemmer til jordskifteretten. Som meddommer får du mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde. Vervet som meddommer innebærer at du er en av flere lekmenn som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.

Det kreves at du har tilstrekkelige norskkunnskaper, er personlig egnet, og er i aldersgruppen 21 – 70 år. Du må være bosatt i Bamble kommune, ha uklanderlig vandel og ryddige økonomiske forhold.

Er du interessert? Klikk på den grønne knappen for mer informasjon og søknadsskjema.

Meddommer