Workshop om ny strategisk næringsplan for Grenland

Det utarbeides i disse dager ny strategisk næringsplan for Grenland.

workshop 25.4.

Sist oppdatert: 05. mars 2018