Åpning av bru ved "Dammane"

Ny bru på Sundby Dammane, på folkemunne bare kalt "Dammane".

Bru ved DammaneSundby Dammene, på folkemunne bare kalt «Dammane» er ett populært tur og rekreasjonssted for Bambles befolkning, spesielt Bamble helseshus er hyppig bruker av området.

På forsommeren ryddet parkvesenet ei lita øy i den øvre delen av «Dammane». Etter hugging av trær og fjerning av kvist og kvast, åpnet det seg et helt nytt området. Det er plassert flere benker og en grill på denne lille øya.

For å sikre adkomst fikk virksomhet for Kommunalteknikk hjelp av kommunens snekker, Atle Vemren til å bygge ei bru. Atle gjorde en kjempejobb og brua har blitt ett flott skue. Onsdag 4/10 ble det avholdt offisiell åpning av brua. Snora ble klippet av snekker Atle.

Det ble servert kake til alle forbipasserende.  

Sist oppdatert: 05. mars 2018