Arbeidsplassen vår: Herre skole

Herre er en perle i kommunen vår, hvor Herre skole ligger idyllisk plassert. Du har garantert sett den...

Herre skole

Som en del av mine nye tanker for høsten, ønsker jeg å besøke så mange virksomheter jeg klarer, for å spre all mulig informasjon om dem. Innbyggerne i Bamble kommune kjenner ikke alt av tjenester som foregår rundt om i kommunen, derfor benytter jeg muligheten til å lage en artikkel om de fleste. Litt for å lære selv, men samtidig for at dere som innbyggere også skal få litt ny kunnskap.

Jeg avtalte derfor et møte med Bente Thomassen (til venstre i bildet), ny rektor på Herre skole, sammen med inspektør Turid Tveit. Turid har vært ansatt på skolen i 36 år, hun har mye kunnskap om skolen og stedet. Bente ankom som ny leder i februar i år og syntes det var meget behagelig å kunne støtte seg på Turid. Herre skole fikk derfor æren av å være testpilot i denne artikkelserien og dette var damene på skolen veldig glade for.

Herre skole ligger idyllisk plassert i forbifarten fra Skien til Bamble. Det er ikke så mange bilister der ute som er klar over at dette faktisk er en skole, men det er det faktisk. Skolen har klasser fra 1.-10., altså både en barneskole og ungdomsskole. Rundt 150 elever tropper opp på skolen hver dag for å få undervisning fra 14 dyktige lærere, 4 faglærte assistenter som også fungerer som barne- og ungdomsarbeidere, 1 miljøterapeut, en rektor og en inspektør.

Om skolen
Skolen er mer enn 60 år gammel og gjennomgikk en utbygging i 1980, da det ble ungdomsskole i tillegg. Damene skryter veldig av nærmiljøet rundt skolen. De nevnte spesielt at de har tilgang til mange kanoer som de har mulighet til å ta med seg elevene ut i for padleturer. I tillegg brukes naturen mye for turer. Jeg spurte Bente litt om hennes tanker om Herre, siden hun er nylig påtroppende rektor. Hennes første tanke var at Herre er en perle mange kjører forbi. Alt er tilrettelagt for barna, skogen ligger rett i skoleveggen og all den fantastiske historien gjør Herre kjempespennende. Første møte med skolen og elevene var helt unikt. Vanligvis når man opplever en skolegård er man vant til å høre mye hyl og skrik fra barn i aktivitet, men det var annerledes her. Her er barna høflige og trent på dette med respekt. Det merkes veldig. Her tar du ikke hevd på huska, her spør man pent medeleven om han eller hun ønsker å bruke den, eller være sammen på huska.  Respektprogrammet som Bamble kommune innførte for en tid tilbake, har virkelig satt seg i ryggmargen på både skolebarna og de ansatte. Alle sammen behandler hverandre veldig respektfullt og med omsorg. Bente fortsetter med å si at det er klart vi også har krangler og det som hører med, men stort sett løser dette seg veldig fint.

Som tidligere nevnt har skolen ca. 150 elever. De store barna er mye sammen med de små, de har et veldig godt forhold. De store blir forbilder for de mindre. Da jeg spurte om klassestørrelsene fikk jeg med en gang høre at 8. klasse kun har 5 elever, mens 1. klasse har 27, så her spriker det. Det er mange fordeler og ulemper med små klasser, men en av ulempene er kanskje at det oppdages lettere når man blir ukonsentrert, men vi er bevisst på at man trenger noen små pauser. Ingen greier å være fullt konsentrert hele timen. En av fordelene er at hvert barn får desto bedre oppfølging.

Herre skole er veldig opptatt av praksis i undervisningen, dette å ta dem ut av klasserommene. Kommunen starter snart opp et prosjekt hvor de skal kartlegge nettopp dette. Prosjektet får tittelen «Liv og røre» og skal handle om fysisk aktivitet og helse og ernæring. Dette er et prosjekt som skal gjøre at elevene er i mer aktivitet samtidig som læringstrykket opprettholdes. Vi har sett resultater av hva Respekt programmet har gjort, derfor blir også dette kjærkomment og faller fint inn i satsingsområdene med mer praktisk rettet undervisning.

Arbeidsmiljøet
Jeg spør litt hvordan det er med arbeidsmiljøet på skolen, da får jeg rett og slett til svar at det er kjempebra. Arbeidsstokken er stabil, de kommer og de blir. De er flinke til å snakke hverandre opp og trives i hverandres selskap. Bente nevnte også dette med å komme inn som ny og som leder i tillegg. Hun ble tatt veldig godt imot, med mye varme fra kollegaene sine. Det er lettvint å være ny i Bamble kommune. Turid nevnte også at det er godt å jobbe på Herre skole. Hun har vært ansatt der i 36 år. Bente og Turid fortsetter nesten i kor at det alltid er hyggelig å komme til Herre, her blir man tatt godt imot, avslutter de.

Det eneste skolen mangler er en avdeling som tar seg av musikk, teater og dans. De skulle ønske de hadde litt utstyr til et band og gjerne noen kostymer, men de sier igjen at de nok ikke har plass til det. Men innen 2020 når ny ungdomsskole på Grasmyr er ferdig, får de en del lokaler til overs, kanskje dette er et prosjekt å sette i gang da.

Skolen har også egen SFO avdeling, hvor de ser veldig stor grad av tilfredshet. Foreldrene er meget fornøyde, det ser de også på brukerundersøkelser de har gjennomført. Dugnadsånden, eller sagt på en annen måte, samholdet i bygda er også fantastisk. FAU er veldig bra medspillere i hverdagen. 17. mai toget var et eksempel som ble dratt frem, her er det fullt trøkk fra alle kanter. Sanitetsforeningen som lager frokost for eleven to ganger i året. Velforeningen er aktive og gjør området pent og ordentlig. Hele gata opp mot Hellestvedtvannet er en veldig koselig gåtur.

Herre i endring
Herre har de siste årene vært gjennom et generasjonsskifte. Mange småbarnsfamilier har slått seg ned. Idrettsplassen ligger vakkert til med flott natur, fotballbane, badedam og langrennsarena, som er lysbelagt, hvor det arrangeres skikaruseller på vinteren.

Herre skole lever, ånder og styrer etter verdiene Trygghet, Respekt og Engasjement. Rektor Bente Thomassen avslutter praten med å fortelle meg sitt mantra: Det er rett og slett at lykkelige barn lærer best. Elevene må like skolen og snakke fint om den. Hvis noen forteller deg at du ikke kan, da får du ingenting til, men hvis noen sier du kan, får vi til alt.

Takk for praten!