Arbeidsplassen vår: Kommunalteknikk

Kommunalteknikk er en fellesbetegnelse for ingeniørfaglige oppgaver i kommunen.