Arbeidsplassen vår: Miljøarbeidertjenesten

Innimellom og bakimellom noen bolighus og en barnehage på Sundby, ligger administrasjonen for Miljøarbeidertjenesten.

Virksomhetsleder Ingunn MidtunKommunens utsendte tok seg en tur opp til Reiduns vei for en prat med virksomhetsleder Ingunn Midtun. Ingunn er øverste leder for virksomheten Miljøarbeidertjenesten, et navn som faktisk er ganske nytt. Flere avdelinger inngår under denne virksomheten, blant annet Reidunsvei bofellesskap, Rugtvedt avlastningsbolig, Pedellen og Nustadveien samlokaliserte boliger, samt Nustad gård – dag og aktivitetssenter. Disse kommer vi tilbake til litt senere.

Litt om Ingunn
Virksomhetsleder Ingunn Midtun (bildet til høyre) er 43 år gammel og utdannet vernepleier. Hun har hatt jobben siden 2012. Hun kommer fra flotte Vinje kommune og har valgt å holde på dialekten sin. Hun har 100 ansatte under sine vinger og trives veldig med å jobbe med brukergruppen funksjonshemmede. Hun får den daglige kontakten med beboerne og det liker hun veldig godt, en veldig trivelig gjeng, sier hun. Hovedfaget for Ingunn endte til slutt opp i ledelse og sier Bamble kommune er en god kommune å jobbe i, godt organisert fra topp til bunn. I denne kommunen opplever man å bli sett og får muligheten til å utvikle seg.

Hva gjør Miljøarbeidertjenesten?
Hovedoppgaven til Miljøarbeidertjenesten består i å tilrettelegge dagliglivet for beboere og brukerne av avdelingene. Vi snakker altså her om mennesker med grader av nedsatt funksjonsevne. Reidunsvei bofellesskap, hvor Ingunn til daglig har kontor, har 14 beboere og 23 årsverk. De som jobber på Reidunsvei og i de andre avdelingene er vernepleiere, barnevernspedagoger, helsefagarbeidere og assistenter. Det er viktig å presisere at når jeg snakker med Ingunn om Miljøarbeidertjenesten snakker vi om alle avdelingene, men tar utgangspunkt i det daglige livet på Reidunsvei.

Ingunn rår over drøyt 100 ansatte som er i sving hver eneste dag og sørger for at alle beboere og brukere får en bra hverdag basert på egen situasjon. Det er stort spenn i hjelpen de mottar fra alle de ansatte. Noen trenger såpass mye hjelp at de har veiledning av to hjelpere, mens andre har noen få timer bistand i uka. Så graden av hjelp er forskjellig og mange fungerer godt på egenhånd i hverdagen.

Ingunn skryter veldig av sine avdelingsledere og sier de har mye daglig og faglig oppfølging. Mye møtevirksomhet med avdelingsledere for å gjennomgå utfordringer som dukker opp. Ingunn smiler litt og sier hun har 3 menn i sin ledergruppe, det er det ingen andre innen helse og omsorg som har, ifølge henne selv.  Ingunn er selv mye på overordnet nivå og sitter i disse dager og skriver på delplanen Habiliteringsplan, som inngår som en stor del av helse- og omsorgsplan.

Reidunsvei bofellesskap
På Reidunsvei bofellesskap bor det bare voksne funksjonshemmede, 14 i tallet, yngste i tidlig 20 årene og eldste litt over 60. Beboerne bor gjerne her store deler av livet og noen av de som bor her i dag flyttet allerede inn tidlig på 90-tallet. Ser man på de ansatte, de 23 årsverkene som er på Reidunsvei, er det mange mennesker beboerne skal forholde seg til, som kommer innom hver eneste dag. Turnusordningen gjør at minimum 3 forskjellige mennesker er innom hvert døgn for å sørge for at de har det bra. Mange av de som jobber turnus har vært her i mange år, slik at dette utgjør en trygghet og kontinuitet. Beboerne betaler vanlig husleie, samt strøm og et TV abonnement. Av aktiviteter i bofellesskapet prøver de å være med på lokale arrangementer, frivillige organisasjoner stiller ofte opp og hjelper, ofte på turer i skog og mark. Hver enkelt har kanskje en tilpasset støttekontakt som tar dem med på ting.

Jeg spør Ingunn hva hun ville gjort i sin egen jobbsituasjon hvis hun hadde fått en slump penger å bruke. Da begynner hun å snakke veldig varmt om en fagkoordinatorfunksjon. Hun ønsker en person som skal ha fokus på fasen fra foreldrenes hjem til etablering i egen bolig.

Avlastningsboligen på Rugtvedt
Avlastningsboligen på Rugtvedt er en bolig for barn og unge. Boligens hovedfunksjon er å avlaste foreldre som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Jobben her blir å gi et meningsfylt innhold for barna som kommer dit. Barnet kommer gjerne direkte fra skolen, skal gjennom de samme rutinene som andre, lekser, middagslaging, aktivitet inne eller ute. Boligen skal med andre ord bidra til å opprettholde en normal rytme i hverdagen, dette gjelder for barn som er i skolealder. Boligen har 11 årsverk med tredelt turnus.

Samlokaliserte boliger
Pedellen og Nustadveien er samlokaliserte boliger, som betyr at det ikke er noe fellesareal. Pedellen har 7 beboere hvor 9 årsverk. Nustadveien har 8 beboere og 14 årsverk.

Nustad gård
Nustad gård er et dag og aktivitetssenter med nesten 7 årsverk. De gir tilbud til mennesker som har fullført videregående skole. Pr. i dag er det 15 deltakere som bruker gården en eller flere dager i uken. De produserer en del for salg, blant annet tennrør, samt at de dyrker mange typer urter som de selger, med inspirasjon fra Auen urtegård. Produksjon av solbærsaft fra egne dyrkede bær, vedproduksjon, strøsand, grytekluter, forkle osv. Dyktige og driftige mennesker som engasjerer hver dag.

Miljøarbeidertjenesten utfører tjenester i Bamble kommune hver dag for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal oppleve en god hverdag med de utfordringene som følger.

Takk for praten.