Arbeidsplassen vår: Vest Bamble aldershjem

Vest Bamble aldershjem er egentlig bare et lite steinkast unna, et hjem i flotte naturopplevelser.

Bamble kommunes utsendte tok seg en kjøretur ut til Vest Bamble aldershjem. Her skulle jeg møte to flotte damer som skulle vise meg litt rundt og fortelle meg litt om hverdagen sin. Etter det som egentlig var en ganske kort kjøretur, dukket jeg opp på kontoret til Kathrine Tveten. Jobben hennes består rett og slett i å lede og ha oversikten over alle avdelingene til enhver tid. Ann-Christin Nordahl ville også være med på dette møtet, da hun er virksomhetsleder for døgnbemanna boliger. Hun har ansvar for Krogshavn omsorgssenter, Stathelle bokollektiv og Vest Bamble aldershjem, samt demensavdelingen.

Vest Bamble aldershjem

Hva er en døgnbemanna bolig?
Hva betyr egentlig begrepet døgnbemanna boliger? Jeg spør både litt for meg selv, samt andre som lurer. Det betyr veldig enkelt at menneskene som bor her har tilgang til fagpersonell som jobber i avdelingene hele døgnet, hele året, altså 24/7. Dette er mennesker med høyt omsorgsbehov, de er ikke i stand til å stelle seg selv og trenger i stor grad trygghet. Flere av de som kommer til aldershjemmet/demensavdelingen har gjerne en ervervet hjerneskade, det vil si at de først har opplevd en hjertestans, og med det fått en påfølgende hjerneskade og det fins et hav av årsaker til at man faller ut. Vi opplever lette plager til tunge lidelser og mindre til alvorlige skader. Det er stort sett tjenestekontoret i kommunen som avgjør hvem som sendes til oss. De prøver å fordele etter omsorgsbehov. Pr nå er demensavdelingen midlertidig, fordi politikerne har godkjent dette og skaffet til veie midler ut 2018. Det er ønskelig med videre drift basert på prognoser over flere demente fremover.

Vest Bamble aldershjem pluss demensavdelingen huser arbeidsplasser for 50 ansatte. Av disse 50 regner de seg frem til ca. 7,3 sykepleiere, ca. 20 assistenter og ca. 22 helsefagarbeidere. For å ha en konstant utvikling på de ansatte, jobbes det med kontinuerlig kompetanseheving. Faglig sett er det krav til høyere kompetanse, men dette er også ønskelig. Da aldershjemmet er tilrettelagt for flere omsorgsboliger og vi er pålagt til å ta imot folk som trenger hjelp, håper vi ressursene etter hvert tilfaller denne delen av kommunale arbeidsplasser.

Måltider
Media har den siste tiden omtalt måltider, nå har vi det slik at frokost er ca. kl. 9, middag kl. 13, kaffe kl. 15 og kveldsmat kl.18. Planen med endrede rutiner ift. matservering er at det blir lunsj kl 12.30, middag 16 og kvelds 19.30. Alle tidspunktene er cirka tider. Disse endringene er utført for å sikre et fullverdig kosthold og riktig ernæring. Middagene kommer hver dag ferskt laget fra Bamble helsehus, så det er vi veldig fornøyd med, sier Nordahl.

Når jeg spør litt om antall plasser og hva de har tilgjengelig på aldershjemmet og demensavdelingen, sier damene at de opplever at noen takker nei til plass på aldershjemmet. Det er kamp om plassen, men sier du nei, mister man egentlig retten til plass. Demens er et ord de fleste forbinder med eldre mennesker, men de har beboere/pasienter som er under 60 år gamle. Nordahl og Tveten sier de ansatte strekker seg langt for at alle skal være fornøyde med plassene de har fått. De gjør en kjempejobb. Det skal være nok bemanning til alle døgnets tider hele året og vi ser at folk er veldig fleksible og endringsvillige, enkelte ansatte har faktisk aldri fravær. Dette er også en del av Kathrine sine arbeidsoppgaver som avdelingsleder; utviklingssamtaler, rådgiver, inni mellom sykepleierfaglig oppgaver, kaller inn og har kontakt med pårørende.

Bamble kommune har også ansatt en demenskoordinator som skal serve hele kommunen, det er vi veldig glade for. Hun vil få det overordnede ansvaret for demensarbeid, sammen med det geriatriske teamet. Det vil også si kontakt med pårørende i en tidlig fase.

Fremtidige aktiviteter
Jeg begynner å nærme meg slutten av intervjuet og spør om deres tanker for videre utvikling for aldershjemmet. Da nevner de fort de vil få organisert flere aktiviteter, noe de også har startet med. Bingo, menigheter som er på plass og synger, mandagsklubben ønskes tilbake med mat og underholdning. Vi har alltid behov for frivillige og håper flere tar kontakt og ønsker å bidra på en eller annen måte. Barnehager er ofte innom og synger, de synes det er hyggelig å få besøk av dem. Noen beboere ønsker kun å sitte å høre uten å delta. Konserter planlegges også fortløpende, blant annet konserter hvor et av temaene er en hyllest til Vera Lynn.

Intervjuer får en liten rundtur på bruket for å se hva vi nettopp har snakket om. Flott natur rundt og flotte lokaler for beboerne.

Takk for praten!