Årets IA dag

Årets IA dag ble arrangert 14. september på Skjærgården hotell.

IA dagen

IA dagen handler om inkluderende arbeidsliv og dette var selvsagt også i fokus denne dagen, med tema "En organisasjon i endring".

Innholdet for dagen var blant annet en presentasjon av heltidskultur, iBedrift og veileder for håndtering av vold og trusler om vold.

Bamble helsehus presenterte sitt arbeid med forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos demente brukere. Helsehuset har oppnådd mange gode resultater.

Dagen ble avsluttet med psykolog John Petter Fagerhaug med foredraget "endringer - fryd eller frykt", til inspirasjon og glede.

Bamble kommune, ved Monica Isaksen, takker for en flott dag.

På bildet under fra venstre: Lena Lilledrange Halvorsen, Charlotte Bredsand, Anette Sætre Skøld, Siri Gjærum Lundstrøm

 

IA dagen