Bamble som turistdestinasjon

Bamble kommune ønsker å utvikle seg som turistdestinasjon.

KrogshavnBamble kommune har som mål å utvikle den turistbaserte næringen i kommunen. Det finnes mange private aktører som baserer sin virksomhet på turister og turisme. Rådmann Tore Marthinsen har vurdert at kommunens bidrag til turistsatsingen i kommunen ikke skjer etter en helhetlig plan, men i stor grad etter henvendelser og påtrykk om enkelttiltak. Dette kan føre til tilfeldig bruk av kommunale og andre offentlige midler.

På bildet: Kristine Marlen Svingen, prosjektsekretær, Tore Hammersmark, kommunikasjonsrådgiver Bamble kommune og Kjetil Østlie, daglig leder Visit Grenland.

Rådmann har derfor satt i gang et arbeid for å få vurdert hvilket potensial kommunen har for å videreutvikle Bamble som turistdestinasjon og hvilke tiltak vi anser som nødvendige og som vi mener det er behov for. I arbeidet vil det blant annet bli foretatt en sammenligning med relevante kommuner. Det er nedsatt en prosjektgruppe som ledes av daglig leder i Visit Grenland, Kjetil Østlie. Kristin Svingen er engasjert som prosjektsekretær, hun har en bachelor i reiseliv og har erfaring fra reiselivssektoren. Resultatet av arbeidet vil bli framlagt som «work shop» under Langesundskonferansen 5. oktober.

Kristine Marlen Svingen vil i sitt arbeid oppsøke og ta kontakt med turistnæringen for å innhente informasjon om deres arbeid og mål om videreutvikling. Arbeidet er godt i gang, men hun vil ikke være i stand til å ta kontakt med alle. Vi oppfordrer derfor alle som er engasjert i og har en interesse/mening om utviklingen av Bamble som  turistdestinasjon til å ta kontakt med oss og gi innspill.

Kristine Marlen Svingen - mob: 932 24 819 - epost: kristine_marlen@hotmail.com

Fortsatt god sommer:)