Bredbåndssamarbeid i Bamble kommune

Telenor har inngått samarbeid med Bamble kommune om å bygge ut høyhastighet bredbånd i områdene Rørholt, Botten og fra Findal til Nenset.

Bredbåndsutbygging
Telenor vil legge fiber kabel til hver enkel husstand. Kundene vil få tilbud om bredbåndshastighet opptil 500Mbit/s, og samtidig velge om de vil ha en TV-løsning. Rundt 450 boenheter og 30 bedrifter vil få tilbud om å knytte seg til det nye fibernettet i dette området.

På bildet fra venstre: Svein Heggeli (stående) og Leidulf Aakre fra Bamble kommune og Kjell Stene (stående) sammen med Anders Berge-Westgaard fra Telenor.

Vi er svært godt fornøyd med å ha fått til en avtale med Bamble kommune, og vi mener at eksisterende og fremtidige kunder vil sette stor pris på at kommunen og Telenor går sammen for å bedre bredbåndstilbudet, sier Arne Quist Christensen.

- Telenor ble valgt som samarbeidspartner etter en anbudsprosess. De presenterte en løsning som er i tråd med våre føringer om at samtlige husstander skulle få tilbud om fiber.  Tilbudet er i tillegg økonomisk fordelaktig for innbyggerne i området.  Kommunen er svært godt fornøyd med at en solid aktør som Telenor engasjerer seg i utbyggingsprosjekter som dette, sier ordfører Hallgeir Kjeldal i Bamble kommune. Bredbåndsprosjektet skal være ferdigstilt innen 2019.

Offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging
Mange steder er det ikke realistisk å få verken fiber eller annet høyhastighetsbredbånd frem til døra. Utbygging av fiber er i kraftig vekst, men likevel er det flere steder i landet der tilbydere ikke finner det økonomisk forsvarlig å bygge ut verken fiber eller annen type bredbåndsteknologi. For slike tilfeller har regjeringen opprettet en tilskuddsordning for utbygging eller forbedring av bredbåndslinjer. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(NKOM) forvalter ordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om bredbåndstilskudd.  Deler av området bygger Telenor kommersielt uten tilskuddsmidler.

Investerer milliardbeløp
Telenor investerer milliardbeløp årlig i infrastruktur og nyutvikling for å sikre robuste tjenester på kabel-TV og bredbånd.   
 
Telenor leverer tv- og bredbåndsløsninger til mer enn 500.000 husstander over hele landet. Det forplikter oss til å investere hele tiden for å tilby bedre kapasitet og tjenester, avslutter Arne Quist Christensen.

For ytterligere informasjon:
Per Aril Meling, informasjonssjef Telenor, tlf 905 15 800