Bredbåndsutbygging i Bamble

Anbudskonkurransen for utbygging av bredbånd i Bamble er nå avsluttet.

BredbåndsutbyggingDet kom inn ett tilbud. Dette var fra Telenor Norge AS.

De har tilbudt fiberløsning for område 1 (Høen-/Nensetveien), 142 boenheter og 5 næringsbygg, og område 5 (Rørholt), 39 boenheter og 3 næringsbygg.
Dette innenfor den tilskuddsrammen som er til rådighet (tilskudd fra NKOM og Bamble kommune, totalt 3,65 mill. kr.).
I tillegg vil Telenor bygge ut området rundt Rønholt (251 boenheter og 20 næringsbygg) kommersielt uavhengig av utlysningen.

Vi har varslet Telenor om at vi ønsker å skrive kontrakt så snart som mulig etter ferien.