Bredbåndsutbyggingen i Bamble

Den utlyste forespørselen om utbygging av bredbånd ble påklaget etter at den ble lagt ut på Doffin (database for offentlige innkjøp)

Utlysningen var ikke teknologinøytral.

Det er derfor lagt ut ny teknologinøytral forespørsel der mobiltelefoni og fiberteknologi ikke er en del av forespørselen. Det forespørres nå kun på bredbånd med minimum kapasitet 30/5 Mbps (ned-/opplasting)

Sist oppdatert: 18. juni 2019